Algemene Voorwaarden deelnemer Meedoen Fonds Midden-Groningen

Laatste wijziging 18 januari 2024

In gemeente Midden-Groningen vinden we dat iedereen gelijk is en gelijke kansen moet hebben. Ook wanneer u minder geld heeft om uit te geven willen we dat u mee kunt doen. Dat kan op allerlei manieren. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een meedoenregeling of het kindpakket. Als u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u kiezen uit een breed aanbod van activiteiten en producten. Meedoen Fonds Midden-Groningen heeft een webwinkel opgericht zodat u op één plek hiervoor terecht kan. In de webwinkel zit het lokale aanbod van stichtingen, verenigingen en winkels waarvan u gebruik kunt maken.

U ontvangt punten van de gemeente Midden-Groningen. Deze punten kunt u digitaal inleveren bij heel veel stichtingen verenigingen en winkels. Komt u in aanmerking? Vraag dan een account aan en doe mee! U kunt zich het hele jaar aanmelden.

 1. Definities

  1. Meedoen Fonds Midden-Groningen: een regeling voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen met een laag inkomen. Deze regeling bestaat uit producten, diensten, lidmaatschappen en/of abonnementen. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten binnen de gemeenschap.
  2. Doel van Meedoen Fonds Midden-Groningen: inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid geven mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
  3. Aanbieder: een organisatie die producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen aanbiedt waar de deelnemer gebruik van kan maken.
  4. Deelnemer: een inwoner van de gemeente Midden-Groningen die een aanvraag doet voor Meedoen Fonds Midden-Groningen en daarvoor in aanmerking komt.
  5. Aanvrager: een inwoner uit de gemeente Midden-Groningen die een aanvraag doet en nog niet is beoordeeld.
  6. Aanbod: producten, diensten, lidmaatschappen en/of abonnementen aangeboden door een aanbieder.
  7. Afhaalbewijs: het document waarop de bestelling staat. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u het afhaalbewijs per e-mail. Het afhaalbewijs print u en overhandigt u aan de aanbieder. Of u toont het afhaalbewijs op uw mobiel of tablet aan de aanbieder. De aanbieder gebruikt dit document om uw bestelling te controleren.
 2. Voorwaarden deelname

  1. Om in aanmerking te komen voor Meedoen Fonds Midden-Groningen moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.
   1. U verblijft rechtmatig in Nederland;
   2. U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Midden-Groningen;
   3. U voldoet aan de inkomensgrenzen als vermeldt in artikel 3 of de aanvrager is toegelaten tot Wet schuldsanering natuurlijk persoon (Wsnp);
   4. U bent 18 jaar of ouder.
  2. Studenten komen nadrukkelijk niet in aanmerking voor Meedoen Fonds Midden-Groningen.
 3. Aanvraag

  1. Inwoners van de gemeente Midden-Groningen kunnen ieder jaar een aanvraag doen voor Meedoen Fonds Midden-Groningen. Zo kan de gemeente controleren of de betreffende persoon nog voldoet aan de voorwaarden. De aanvraag geldt altijd voor dat kalenderjaar.
  2. Meedoen Fonds Midden-Groningen is niet verantwoordelijk voor het niet of onjuist doorgeven van informatie.
  3. Meedoen Fonds Midden-Groningen vraagt bij een aanvraag naar uw BSN, naam, geslacht, geboortedatum en adres. Zodra uw aanvraag is behandeld, wordt het BSN direct weer verwijder. Deze wordt dus niet bewaard.
  4. Gelet op een eventuele aanvraag en uitbetaling in het kader van een declaratie regeling vragen wij naar uw IBAN-rekeningnummer.
  5. U vult het formulier volledig en naar waarheid in.
  6. U kunt als aanvrager een partner en/of thuiswonende minderjarige kinderen toevoegen aan uw aanvraag en uw account. Deze personen moeten allemaal op uw adres wonen.
  7. De datum van aanvraag is bepalend om te kijken of iemand volwassen is.
  8. U bent als aanvrager verantwoordelijk voor de aanvraag van een toegevoegde partner en/of kinderen. U bent gemachtigd om namens hen te handelen hierin.
  9. Meedoen Fonds Midden-Groningen vraagt bij een aanvraag ook naar uw e-mailadres en telefoonnummer. Zo kan Meedoen Fonds Midden-Groningen u informeren over uw aanvraag en/of bestellingen.
  10. Mochten er wijzigingen zijn in uw contactgegevens, dan vragen wij u deze direct aan ons door te geven via uw account. U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze klantenservice.
  11. Adreswijziging geeft u door met een verhuisbericht bij de gemeente Midden-Groningen.
  12. Woont u bij een organisatie of instelling (of valt u onder hun verantwoordelijkheid)? Dan kunt u zelfstandig een aanvraag doen. Ook kan dit via een persoon binnen deze organisatie of instelling, die hiervoor gemachtigd is door de aanvraag.
  13. In verband met de privacy van de deelnemers worden persoonsgegeven niet aan derden verstrekt. Als iemand (bijvoorbeeld een ouder, kind, ander familielid of mentor) de deelnemer ondersteunt en de inloggegevens wil ontvangen, dan is hiervoor schriftelijk toestemming nodig van de deelnemer.
 4. Na uw aanvraag

  1. Gemeente Midden-Groningen beoordeelt alle aanvragen. Wij controleren of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor deelname.
  2. Wij beoordelen volledige aanvragen binnen 2 weken.
  3. Als niet alle benodigde gegevens bekend zijn, ontvangt u een e-mail waarin wij aanvullende informatie vragen. Deze gegevens hebben wij nodig voor de beoordeling.
  4. Aanvullende informatie kunt u per post sturen (BWRI, t.a.v. Team Meedoen, Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand), per e-mail (meedoen@midden-groningen.nl), of afgeven aan de balie bij Haydnlaan 2 in Hoogezand.
  5. Aanvullende informatie moet binnen één week bij de gemeente Midden-Groningen zijn. Hierna komt de aanvraag te vervallen.
  6. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u hierover een e-mail.
  7. Bij afwijzing van uw aanvraag ontvangt u hierover een e-mail. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
  8. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit.
  9. U kunt per post bezwaar maken tegen een besluit. In het bezwaarschrift zet u het volgende:
   – uw naam en adres;
   – de datum van uw bezwaarschrift;
   – een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
   – waarom u het niet met ons besluit eens bent;
   – uw handtekening;
   – een print van de e-mail met het besluit van de gemeente.
  10. Bezwaar tegen een besluit moet verstuurd worden aan College van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.
 5. Meedoen Fonds Midden-Groningen

  1. Na acceptatie van uw aanvraag ontvangt u uw gebruikersnaam, wachtwoord en inloglink waarmee u kunt inloggen bij Meedoen Fonds Midden-Groningen.
  2. Na acceptatie van uw aanvraag ontvangt u digitale punten die u kunt besteden aan producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen op Meedoen Fonds Midden-Groningen.
  3. Punten vertegenwoordigen een geldwaarde, maar kunnen niet uitgekeerd worden in contanten.
  4. Punten zijn geldig tot en met 15 december 2024. Overgebleven punten vervallen en kunt u niet meenemen naar het volgende jaar.
  5. Het is wel mogelijk het ene jaar de digitale punten te besteden voor een aanbod en in het volgende jaar te gebruiken. Dit is afhankelijk van het aanbod en de aanbieder.
  6. Bij verhuizing geldt het moment van aanvraag. Dit betekent dat u de toegewezen punten nog volledig kunt besteden binnen het betreffende jaar.
 6. Aanbod

  1. Het aanbod kan hele jaar wijzigen.
  2. De aanbieders hebben het hele jaar de mogelijkheid om zich aan te melden en producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen toe te voegen of te wijzigen.
  3. Ieder aanbod wordt door Meedoen Fonds Midden-Groningen gecontroleerd. Wij kijken of het aanbod past bij het doel van Meedoen Fonds Midden-Groningen. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen zoals prijsstijgingen.
 7. Bestellingen

  1. Bestellen is mogelijk tot en met 15 december 2024. Na deze datum kunt u niet meer bestellen.
  2. Afhalen is mogelijk tot en met 22 december 2024. Na deze datum kunt u niet meer afhalen.
  3. Alle bestellingen zijn te bekijken via het onderdeel “Mijn aanvragen” in “Mijn account”.
  4. Alle bestellingen zijn persoonsgebonden.
  5. Bestellingen kunnen vanaf 5 werkdagen na het bestellen bij de aanbieder worden afgehaald/besteed.
  6. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Punten kunnen niet worden teruggestort.
  7. Bestellingen kunnen in sommige gevallen worden verzonden. Als de bestelling verzonden kan worden, staat dit aangegeven. Het verzenden van bestellingen kan extra kosten met zich meebrengen. Eventuele verzendkosten worden betaald met punten.
  8. Bestellingen die worden verzonden worden binnen drie weken verzonden.
  9. Er worden alleen persoonsgegevens aan aanbieders verstrekt als er sprake is van een verzending of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst.
  10. Afspraken over het afhalen/besteden van bestellingen gaat in overleg met de aanbieder. U vindt de contactgegevens van de betreffende aanbieder op het afhaalbewijs.
  11. Als een bestelling (tijdelijk) niet meer leverbaar is, maakt de aanbieder zelf afspraken met de deelnemer om dit op te lossen. De gemaakte afspraak is tussen de aanbieder en de deelnemer.
  12. Producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen zijn persoonlijk. Deze mogen niet door anderen ingewisseld worden of worden doorverkocht. Doorverkopen van bestellingen wordt gezien als misbruik van Meedoen Fonds Midden-Groningen. Bij constatering van dit misbruik, kan de gemeente uw punten innemen en u uitsluiten van deelname voor minimaal een jaar.
  13. De gemeente bespreekt misbruik van Meedoen Fonds Midden-Groningen, zoals het uitwisselen of het doorverkopen van bestellingen, met de betreffende aanbieder. De aanbieder mag de deelnemer ook de dienst of het product weigeren in dit geval.
  14. Op alle producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden die de aanbieder hanteert.
 8. Het afhaalbewijs

  1. Na het plaatsen van een bestelling die afgehaald wordt, ontvangt de deelnemer een afhaalbewijs. Hierop staan de details van de bestelling.
  2. Een bestelling kan worden afgehaald/besteed vanaf de datum die op het afhaalbewijs staat vermeld.
  3. Het afhaalbewijs is te bekijken en te downloaden via het onderdeel “Mijn aanvragen” in “Mijn Account”.
  4. Het afhaalbewijs is persoonsgebonden. Het is een waardedocument.
  5. Het afhaalbewijs is geldig tot en met 22 december 2024. Na deze datum is het afhaalbewijs ongeldig.
  6. Het afhaalbewijs moet altijd worden getoond bij een aanbieder om een bestelling te kunnen afhalen/besteden.
  7. Het afhaalbewijs kan per print of digitaal aan de aanbieder worden getoond.
 9. Aanvullende regelingen

  1. Aanvullende regelingen hebben hun eigen specifieke voorwaarden. Deze staan altijd bij de aanbieding genoemd.
  2. Het is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en leeftijd welke regelingen u kunt aanvragen en hoe vaak.
  3. Gemeente Midden-Groningen beoordeelt alle aanvragen.
  4. Volledige aanvragen worden binnen 2 weken beoordeeld.
  5. Alle aanvragen voor een aanvullende regeling kunt u bekijken in uw account. Dit kan via het onderdeel “Mijn aanvragen” in “Mijn account”.
  6. De goedkeuring van uw aanvraag voor een aanvullende regeling ontvangt u per e-mail.
  7. Een afwijzing van uw aanvraag voor een aanvullende regeling ontvangt u per e-mail.
  8. Aanvragen voor een declaratie regeling moeten altijd voorzien zijn van de juiste documentatie, zoals een factuur, inschrijving of aankoopbewijs. Per regeling staat specifiek vermeld welke documenten u moet aanleveren.
  9. Als de aanvraag voor een declaratie regeling is goedgekeurd wordt het bedrag uitbetaald op het opgegeven IBAN-rekeningnummer.
  10. Uitbetaling van declaratie-regelingen gebeurt altijd in de opvolgende week na de goedkeuring.
  11. Als de aanvraag voor een declaratie regeling is afgewezen ontvangt u hiervan altijd een e-mail.
 10. Klantenservice

  1. Meedoen Fonds Midden-Groningen verzorgt een klantenservice waar deelnemers en aanbieders met vragen en/of opmerkingen terecht kunnen.
  2. Deze klantenservice is bereikbaar op het e-mailadres vragen@meedoenmiddengroningen.nl. Meedoen Fonds Midden-Groningen streeft ernaar iedere e-mail binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
  3. De klantenservice is via chat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur op de website.
  4. De klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 033 30 35 466.
  5. Meedoen Fonds Midden-Groningen is vrij de openingstijden van de klantenservice te wijzigen op basis van de behoefte.
 11. Privacy

  1. Meedoen Fonds Midden-Groningen verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG en in het kader van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid van Meedoen Fonds Midden-Groningen en de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Meedoen Fonds Midden-Groningen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  3. Tussen Meedoen Fonds Midden-Groningen en derde partijen is een aparte verwerkersovereenkomst gesloten.
  4. Meedoen Fonds Midden-Groningen verwachten dat aanbieders ook de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de privacywetgeving in acht nemen.
 12. Geldigheid algemene voorwaarden en wetgeving

  1. De algemene voorwaarden kunnen iedere editie wijzigen. Meedoen Fonds Midden-Groningen kan niet aangesproken worden op verlopen algemene voorwaarden. Alleen de laatste versie is geldend. Deelnemers en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden.
  2. Op alle producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden die de aanbieder hanteert. Met het aanbieden van producten, diensten, lidmaatschappen dan wel abonnementen neemt de aanbieder de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.