Disclaimer

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07-02-2024.

Meedoen Fonds Midden-Groningen wordt beheerd door de gemeente Midden-Groningen. Digitale ondersteuning wordt verzorgd door BS&F.

Gemeente Midden-Groningen en BS&F besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met vragen@meedoenmiddengroningen.nl.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaren de gemeente Midden-Groningen en BS&F geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Ook aanvaren de gemeente Midden-Groningen en BS&F geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s die u via deze website kunt bereiken.

Gemeente Midden-Groningen en BS&F zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van deze website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Het is wel toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Gemeente Midden-Groningen en BS&F zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.