Ik ben afgewezen, hoe kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar precies is.
Het bezwaarschrift stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (datum verzending van de e-mail). Anders kunnen wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling nemen omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u:

  • Uw naam en adres
  • De datum van uw bezwaarschrift
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van de e-mail mee met uw bezwaarschrift.