Ik heb mijn kind toegevoegd op mijn account, wanneer wordt deze aanvraag beoordeeld?

Aanvragen voor het toevoegen van een gezinslid worden door de gemeente Midden-Groningen binnen 2 weken beoordeeld.