Voor wie is de regeling Tegemoetkoming indirecte schoolkosten?

Deze regeling is bestemd voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar die naar het voortgezet onderwijs of naar een vervolgopleiding gaan (praktijkschool, basis, kader, Tl, havo, vwo, gymnasium, MBO, HBO en WO). De regeling kan eenmaal per kalenderjaar worden aangevraagd. Bij uw aanvraag moet u bewijslast uploaden. Dit kan een inschrijfbewijs, factuur of kopie van schoolpas zijn.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen twee weken. De beoordelaar bepaalt op basis van de bewijslast het toe te kennen aantal punten.

Gaat uw kind naar het eerste jaar van het voortgezet onderwijs? Dan ontvangt hij/zij na goedkeuring 1.432 punten. Gaat uw kind naar het tweede jaar of hoger van het voortgezet onderwijs (MBO, HBO of WO)? Dan ontvangt hij/zij na goedkeuring 240 punten.